Kulturni Centar Vršac

Novi-logo-Baner-KC
Slajd30
Novi-logo-Baner-KC
Slajd30

Ove godine održava se 63. po redu Likovna manifestacija dece i omladine za nagradu slikara Paje Jovanovića. Konkurs će biti otvoren od 6. februara do 31. marta 2023. godine. Radovi se primaju u prostorijama Kulturnog centra Vršac, Sterijina 62, radnim danima u vremenu od 9:00 – 13:00 časova.


Tekst konkrsa sa uslovima prijavljivanja možete pročitati u nastavku.

 

KONKURS


06. februar – 31. mart 2023.


63. Likovna manifestacija dece i omladine za nagradu slikara Paje Jovanovića 2023.


Cilj konkursa:

- podsticanje aktivnosti unapređenja likovne umetnosti i kreativnosti dece i omladine
- prikazivanje rezultata postignutih u ostvarivanju programa nastave kao i organizovanog rada sa decom
- podsticanje primene raznovrsnih likovnih tehnika kao likovnog izraza koje obuhvataju crtanje, slikanje, grafiku, vajanje, primenjenu umetnost i ostale savremene vidove umetničkog izražavanja
- promovisanje lokalnih kapaciteta

 

Propozicije:

1. Na izložbi mogu učestvovati deca i mladi od 5-18 godina starosti iz zemlje i inostranstva, pojedinci, predškolske ustanove, škole, likovni ateljei, dečiji kulturni centri i slične dečije ustanove i asocijacije

2. Izbor teme i tehnike rada je slobodan

3. Svaka škola ili ustanova na konkurs može da pošalje najviše do 50 likovnih radova

4. Jedan autor ne može učestvovati na konkursu sa više od 2 rada, bilo da konkuriše samostalno ili putem ustanove

5. Svaki rad mora biti označen nalepnicom, definisanom konkursom, koja se lepi na poleđinu rada. Radovi bez nalepnice se neće uzimati u obzir za žiriranje! Podaci moraju biti popunjeni čitko, ispravno i u potpunosti, u suprotnom se neće uzimati u razmatranje! Svi podaci koristiće se isključivo u svrhu konkursa.

Nalepnica se preuzima sa sajta Kulturnog centra Vršac www.kulcentar.com

6. Radovi koji su dobili prvu nagradu ostaju fundusu Kulturnog centra Vršac uz saglasnost autora

7. Selekcija radova i nagrađivanje će se obaviti u dve kategorije:

I KATEGORIJA - učesnici koji pohađaju redovne škole (5-18 godina, I- IV grupa)

II KATEGORIJA - učenici koji pohađaju privatne i profesionalne škole (5-18 godina, I-IV grupa)

 

Starosne grupe u okviru kategorija:

• Prva starosna grupa – 5 - 6 godina (godište 2018 - 2017 )
• Druga starosna grupa – 7 - 10 godina (godište 2013 – 2016)
• Treća starosna grupa – 11 - 14 godina (godište 2009 – 2012)
• Četvrta starosna grupa – 15 - 18 godina (godište 2005 – 2008)


8. Dodeljuju se po tri nagrade (I, II, III) u okviru svake od kategorija i u okviru starosnih grupa i to I starosna grupa redovne škole I,II i III nagrada, kao i dve Specijalne nagrade: Nagrada za kreativnost i Nagrada Kulturnog centra Vršac.

9. Izbor radova i nagrađivanje vrši stručna Komisija od sedam članova. Rezultati konkursa će, nakon žiriranja, biti objavljeni na sajtu Kulturnog centra www.kulcentar.com i ostalim društvenim mrežama.

10. Prvonagrađeni će imati mogućnost da kroz projekat Umetnik u malom Kulturnog centra Vršac, realizuju svoju prvu samostalnu izložbu.

11. Likovne radove vraćamo donosiocima najkasnije dva meseca nakon izložbe. Organizator ne snosi troškove dostave i vraćanja radova. Radovi se vraćaju na isti način na koji su i predati na konkurs, nakon tog datuma Kulturni centar Vršac nema obavezu čuvanja radova.

12. Rezultati žiriranja će biti obavljeni 08. maja 2023.

 

ROK KONKURSA: 06. februar – 31. mart 2023.


NALEPNICA za prijavu na konkurs nalazi se u atačmentu ispod članka


ŽIRI: Vida Ruški, likovni pedagog, predsednik žirija; članovi: Tomislav Suhecki, likovni umetnik, Filip Daćevac -umetnik, Senka Đorđević-modni dizajner, Dragan Spasić-vajar, Danica Stupar, Dušanka Glumac-umetnik


REZULTATI ŽIRIRANJA: 08. maja 2023.


SVEČANO OTVARANJE I DODELA NAGRADA: 04.06.2023


KONTAKTI:

Kontakt osoba: Nada Grozdanić-koordinator, Jelena Gorički-koordinator, dizajner, Daniela Stojanov, odnosi s javnošću
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon 013839 190 , mob.: 0628030200

Objavljeno u: Javne manifestacije

Spisak nagrađenih učesnika na konkursu za nagradu slikara Paje Jovanovića.

Objavljeno u: Vesti iz kulture

KONKURS

58. Likovna manifestacija dece i omladine „Nagrada Paja Jovanović“

20. Marta – 8. Maja 2017.

Cilj konkursa:
- podsticanje aktivnosti unapređenja likovne umetnosti i kreativnosti dece i omladine
- prikazivanje rezultata postignutih u ostvarivanju programa nastave kao i organizovanog rada sa decom
- podsticanje primene raznovrsnih likovnih tehnika kao likovnog izraza koje obuhvataju crtanje, slikanje, grafiku, vajanje, primenjenu umetnost i ostale savrmene vidove umetničkog izražavanja
Propozicije:
- Na izložbi mogu da učestvuju deca i mladi od 5-25 godina starosti iz zemlje i inostranstva, pojedinci, predškolske ustanove, škole, likovni ateljei, dečiji kulturni centri i slične dečije ustanove i asocijacije
- Izbor teme i tehnike rada je slobodan
- Svaka škola ili ustanova na konkurs može da pošalje najviše do 50 likovnih radova
- Jedan autor ne može da učestvuje na konkursu sa više od 2 rada, bilo da konkuriše samostalno ili putem ustanove
- Svaki rad mora biti označen nalepnicom definisanom konkursom koja se lepi na poleđinu rada. Podaci moraju biti čitko popunjeni i potpuni, u suprotnom se neće uzimati u razmatranje.
Nalepnice se mogu preuzeti sa sajta Kulturnog centra Vršac (www.kulcentar.com) i u samoj instituciji, ulica Sterijina 62, Vršac
- Likovne radove vraćamo donosiocima do kraja 0ktobra 2017. godine. Organizator ne snosi troškove dostave i vraćanja radova. Radovi se vraćaju na isti način na koji su i predati na konkurs, nakon tog datuma Kulturni centar Vršac nema obavezu čuvanja radova.
- Izložba će biti zvanično otvorena 29. septembra 2017. godine

Izbor radova i nagrađivanje vrši stručna Komisija od pet članova


Žiriranje radova će biti obavljeno 17. - 19. Maja 2017.
Rezultati konkursa će nakon žiriranja biti objavljeni na sajtu Kulturnog centra www.kulcentar.com i putem medija

Nagrade se dodeljuju za pet starosnih kategorija:

• Prva starosna kategorija – 5 - 6 godina (godište 2012-2011)
• Druga starosna kategorija – 7 - 10 godina (godište 2010 - 2007)
• Treća starosna kategorija – 11 - 14 godina (godište 2006 - 2003)
• Četvrta starosna kategorija – 15 - 18 godina( godište 2002 - 1999)
• Peta starosna kategorija – 19 - 25 godina (godište 1998 - 1992)

Rok za prispeće radova je 08. Maj 2017.

Radovi se primaju u prostorijama Kulturnog centra Vršac od 10 - 14,00h svakog radnog dan,
kao i na adresi - Kulturni centar Vršac, Sterijina 62, 26300 Vršac, Srbija

Kontakt osoba: Nada Grozdanić 013 830 900, br. Mobilnog 0628030200, e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Objavljeno u: Vesti iz kulture

SPISAK NAGRAĐENIH RADOVA
SA KONKURSA ZA 54. IZLOŽBU LIKOVNE MANIFESTACIJE DECE I OMLADINE
ZA NAGRADU „PAJA JOVANOVIĆ“

Objavljeno u: Vesti iz kulture

Na osnovu odluke Skupštine opštine Vršac, Komisija za dodelu nagrade „Paja Jovanović“ raspisuje

K O N K U R S

za 54. izložbu Likovne manifestacije dece i omladine za nagradu „Paja Jovanović“.

Cilj izložbe je:
- podsticanje aktivnosti unapređenja likovne umetnosti i kreativnosti učenika.
- Prikazivanje rezultata postignutih u ostvarivanju programa nastave likovnog vaspitanja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.
- Obuhvatiti crtanje, slikanje, grafiku, vajanje i primenjenu umetnost i odgovarajuće tehnike ovih područja rada.
Uslovi konkursa:
- Na izložbi mogu da učestvuju sva deca i omladina od 3 do 25 godina, tj. deca predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i individualni učesnici;
- Svaka škola i ustanova na konkurs može da pošalje najviše do 50 likovnih radova;
- Individualni učesnici na konkurs šalju najviše 2 rada;
- Uz radove dostaviti sledeće podatke (crteži, slike i skulpture na posebnoj nalepnici koja se nalazi u atačmentu):
1. Prezime i ime autora, uzrast ili razred
2. Naziv rada
3. Tehnika
4. Dimenzije rada
5. Naziv ustanove ili škole
6. Ime i prezime vaspitača, nastavnika, profesora
7. Individualni učesnici dostavljaju adresu.

Radovi se dostavljaju na konkurs koji je otvoren od 15.05. do 05.06. 2013. godine poštom ili lično na adresu: Kulturni centar Vršac, Sterijina br. 62., 26300 Vršac u periodu od 10-14 časova svakog radnog dana. Osobe zadužene za prijem radova su: Tatjana Vukelić (tel. 060 6050636) i Davor Stojković (060 6050632). Prilikom predaje radova donosilac i Kulturni centar Vršacje potpisuju revers u kome je naveden tačan broj radova kao i uslovi povraćaja radova.
Izložba će se otvoriti 15.06. 2013. godine.
Izbor radova i nagrađivanje izvršiće Komisija koja će raditi u sastavu:
- dr Velimir Karavelić, predsednik Komisije
- mr Tanja Nedimović, članica komisije
- Zvonimir Santrač, član komisije
- Dragan Spasić, član komisije
Nagrada se dodeljuje za četiri uzrasta: predškolski, za decu osnovnih škola razredne nastave, za decu osnovnih škola predmetne nastave, srednjoškolsku omladinu i omladinu do 25 godina starosti.
Likovne radove vraćamo vlasnicima od 10.09. do 20.09. 2013. godine.


Vršac maj 2013. Komisija za dodelu nagrade
„Paja Jovanović“

Objavljeno u: Vesti iz kulture

U subotu, 20. septembra, u maloj galeriji Kulturnog centra Vršac otvorena je izložba radova sa konkursa Ekološkog udruženja Avalon koji je realizovan u okviru projekta „Eko dan“. Konkurs za literarne i likovne radove na temu „U ravnici planina“ bio je namenjen učenicima osnovnih škola opštine Vršac, a na konkursu su, u posebnoj kategoriji, učestvovali i polaznici likovne škole slikarskog ateljea Morariu.

Nagređeni za literarne radove su:
Ivana Galonja, OŠ "Mladost" - I nagrada
Tereza Mlinarević, Oš "Branko Radičević", V. Središte - II nagrada
Aleksandar Stojanovski, OŠ "Mladost" - III nagrada
Branislava Galović, Oš "Branko Radičević", V. Središte - Specijalna nagrada za maštovitost

Nagređeni za likovne radove su:
Lana Stančulj, OŠ "Paja Jovanović" - I nagrada
Jana Grujić, OŠ "Paja Jovanović" - II nagrada
Jovana Nikolić, OŠ "Olga Petrov Radišić" - III nagrada

Specijalne nagrade za likovne radove (polaznici likovne škole slikarskog ateljea Morariu) osvojili su:
Teodora Kentera - I nagrada
Ana Stojanovski - II nagrada
Lana Kovačević - III nagrada
Milica Lazar - nagrada za maštovitost

Svima koji su bili sprečeni da u subotu prisustvuju otvaranju izložbe i dodeli nagrada upućujemo poziv da pogledaju izložene radove do četvrtka 25.10. 2012. u vremenu od 9 – 14h. Osim toga, sve nagrađene radove imate priliku da pročitate i pogledate na našem sajtu, kao i sajtu Ekološkog udruženja Avalon.

Objavljeno u: Programi
Vi ste ovde: Home Prikazivanje članaka po tagu konkurs
OpstinaVrsac KulturniCentarBeograda PortalKultureVojvodine StudenskiKulturniCentar SKCNis VojvodinaOnline Alifka
BelogradoCervantes InstitutFrancais MuzejSavremeneUmetnostiVojvodine PrirodnjackiMuzejBeograd Oklagija BancaIntesa Cefix
eVrsac unijastudenataopstinevrsac etno kuca dinar