Kulturni Centar Vršac

Promocija knjige dr Boris Stojkovski „Car Jovan Nenad“

Utorak, 28 Januar 2020 18:00

Dodatne informacije

  • Datum: Utorak, 28 Januar 2020
  • Vreme: 18:00
  • Mesto: Salon Gradske biblioteke

28. januara 2020. godine, sa početkom u 18 časova, u organizaciji Kulturnog centra Vršac, Centra za multikulturalni dijalog, Srpskog instituta Budimpešta i Gradske biblioteke u Vršcu, biće održana promocija knjige dr Borisa Stojkovskog "Car Jovan Nenad".

O knjizi:

Boris Stojkovski: Car Jovan Nenad
Izdavač: Srpski institut (Budimpešta) u saradnji sa Gradskim arhivom u Subotici i Centrom za istorijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Mesto: Budimpešta
Godina: 2018 (sam kraj godine)
Ova monografija vanrednog profesora novosadskog filozofskog fakulteta Borisa Stojkovskog je do sada najpotpunije i najznačajnije delo o životu i ličnosti cara Jovana Nenada i njegovog pokreta. Pokret, nastao u Južnoj Ugarskoj, pre svega među srpskim stanovništvom u predelima Banata i Bačke posle ugarske pogibije kod Mohača, kao i harizmatska i tajanstvena ličnost samozvanog cara nisu izazvali samo veliko interesovanje savremenika širom Ugarske i Evrope, nego i istraživača krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Razumljivo je istaknuto interesovanje srpskih istoričara i političara u 20. veku koji su u caru Jovanu Nenadu i njegovom pokretu videli prve klice srpske i jugoslovenske državnosti u ovim predelima. Profesor Stojkovski je godinama tragajući za savremnim izvorima i proučavajući i analizirajući ih uspeo da zainteresovanoj publici na najbolji mogući način, svestrano i, koristeći savremenu metodologiju istorijskih istraživanja, realno, a istovremeno i plastično prikaže ličnost cara Jovana Nenada i ljudi koji su ga okruživali, kao i "smutno vreme" u kojem je Jovan Nenad delovao, a zatim i recepciju svega toga u istoriografiji, književnosti i politici 20. veka u Srbiji.
Informacije o Institutu:
Srpski institut je u Budimpešti osnovan od strane Samouprave Srba u Mađarskoj sa ciljem da organizuje, vrši i potpomaže naučno-istraživačku delatnost o prošlosti i savremenoj društvenoj stvarnosti Srba u Mađarskoj. (Samouprava - slično nacionalnim savetima manjina u Srbiji - ima funkciju političkog predstavljanja manjinske zajednice a istovremeno je i nosilac kulturne autonomije nacionalne manjine finansirane od strane države.) Srpski institut u okviru svoje delatnosti ostvaruje istraživačke projekte u oblasti istorije, kulturne istorije, istorije umetnosti, etnologije, lingvistike, manjinskih prava, kao i multidisciplinarne projekte u kojima učestvuju ustraživači iz Srbije i Mađarske. Prikuplja podatke o Srbima u Mađarskoj i formira digitalne naučne baze podataka. Redovno organizuje naučne skupove u ovim oblastima i objavljuje razna izdanja od značaja za istoriju i etnologiju Srba u Mađarskoj, kao i za srpsko-mađarske kulturne veze. Institut je mala ustanova sa skromnim resursima i kapacitetima, ali ima značajnu ulogu u razvijanju veza između srpske manjine u Mađarskoj i njene matice. Rukovodilac Instituta je Pera Lastić.

Vi ste ovde: Home Udruženja Tribine, predavanja, promocije Promocija knjige dr Boris Stojkovski „Car Jovan Nenad“
OpstinaVrsac KulturniCentarBeograda PortalKultureVojvodine StudenskiKulturniCentar SKCNis VojvodinaOnline Alifka
BelogradoCervantes InstitutFrancais MuzejSavremeneUmetnostiVojvodine PrirodnjackiMuzejBeograd Oklagija BancaIntesa Cefix
eVrsac unijastudenataopstinevrsac etno kuca dinar